Giải Bài 4.18 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bằng 1/3 chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

Đề bài

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bằng \(\frac{1}{3}\) chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chu vi của khu vườn hình chữ nhật.

- Tính chiều dài của cổng vào.

- Tính chiều dài của hàng rào

Lời giải chi tiết

Chu vi của khu vườn hình chữ nhật là:  2.(10 + 15) = 50 (m)

Chiều dài của cổng vào là: \(\frac{1}{3}.15 = 5\) (m)

Vậy chiều dài của hàng rào là:  50 - 5 = 45 (m)


Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí