Trả lời Hoạt động 3 trang 93 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông và cắt, ghép thành hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông và cắt, ghép thành hình chữ nhật như hướng dẫn.

Lời giải chi tiết

HS làm theo video hướng dẫn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài