Trả lời Hoạt động 4 trang 93 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ hoạt động 3, hãy so sánh các đường chéo của hình thoi với chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật. Từ đó so sánh diện tích hình thoi ban đầu với diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào công thức tính diện tích hình thoi và hình chữ nhật để so sánh.

Lời giải chi tiết

So sánh: một đường chéo bằng với chiều rộng của hình chữ nhật, đường chéo còn lại bằng một nửa chiều dài hình chữ nhật


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài