Lý thuyết Quy tắc tính đạo hàm


Tổng hợp lí thuyết về Quy tắc tính đạo hàm đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu

1. Công thức

Quảng cáo
decumar

  \((c)' = 0\)       ( \(c\) là hằng số);

  \((x^n)' = nx^{n-1}\) (\(n\in {\mathbb N}^*, x ∈\mathbb R\));

  \((\sqrt x)' =  \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\) (\(x > 0\)).

2. Phép toán

\((u + v)' = u' + v' \);

\((u - v)' = u' - v'\) ;

\((uv)' = u'v + uv'\) ;

\((ku)' = ku'\) (\(k\) là hằng số);

\( \left ( \dfrac{u}{v} \right )^{^{'}}\) = \( \dfrac{u'v - uv'}{v^{2}}\) , ( \(v = v(x) ≠ 0\));

\( \left ( \dfrac{1}{v} \right )^{'}\) = \( \dfrac{-v'}{v^{2}}\) , ( \(v = v(x) ≠ 0\)).

3. Đạo hàm của hàm hợp

\[y_x' = y_u'.u_x'\]

Hệ quả: +)  \(\left( {{u^n}} \right)' = n.{u^{n - 1}}.u'\); 

             +) \((\sqrt u)' =  \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}\).


Bình chọn:
3.7 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.