Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 23


Giải trang 23 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

1. Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu xanh,  phenolphthalein không màu thành màu hồng.

2. Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit sản phẩm là  muối nước.

Phương trình hóa học:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

3. Bazơ (tan và không tan) tác dụng với axit sản phẩm là muốinước.

Phương trình hóa học:

KOH + HCl → KCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy sản phẩm là oxitnước.

Phương trình hóa học:

Cu(OH)2 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) CuO + H2O

2Fe(OH)3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) Fe2O3 + 3H2O             


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí