Bài 42 trang 73 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Cho hàm số \(y = f(x) = 5 - 2x.\)

a) Tính \(f(-2), f(-1), f(0), f(3).\)

b) Tính các giá trị của \(x\) ứng với \(y = 5; 3; -1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay các giá trị \(x=-2;-1;0;3\) vào công thức \(y = f(x) = 5 - 2x\) để tìm giá trị \(y\) tương ứng.

b) Thay các giá trị \(y = 5; 3; -1.\) vào công thức \(y = f(x) = 5 - 2x\) để tìm giá trị \(x\) tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) \(f(-2)=5 - 2. (-2) = 5 + 4 = 9\);

\(f(-1) = 5 - 2.(-1) = 5 + 2 = 7\);

\(f(0) = 5 - 2.0 = 5\);

\(f(3) = 5 - 2.3 = 5 – 6 = -1\).

b) \(\displaystyle y = 5 - 2{\rm{x}} \Rightarrow x={{5 - y} \over 2}\);

- Với \(\displaystyle y = 5 \Rightarrow x = {{5 - 5} \over 2} = 0\);

- Với \(\displaystyle y = 3 \Rightarrow x = {{5 - 3} \over 2} = {2 \over 2} = 1\);

- Với \(\displaystyle y =  - 1\)\(\, \displaystyle\Rightarrow x = {{5 - ( - 1)} \over 2} = {{5 + 1} \over 2}\)\(\, = 3\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.