Bài 3.45 trang 133 SBT đại số và giải tích 11


Đề bài

Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) có công bội là q và số các số hạng là chẵn. Gọi \({S_c}\) là tổng các số hạng có chỉ số chẵn và \({S_l}\) là tổng các số hạng có chỉ số lẻ. Chứng minh rằng :\(q = \dfrac{{{S_c}}}{{{S_l}}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số hạng thứ nhất của cấp số nhân là \({u_1}\) và công bội là q.

Lập công thức tính \({S_c},{S_l}\) và suy ra đpcm.

Lời giải chi tiết

Gọi số hạng thứ nhất của cấp số nhân là \({u_1}\) và công bội là q.

Giả sửa CSC có \(2n\) số hạng.

Ta có

\(\begin{array}{l}
{S_l} = {u_1} + {u_3} + ... + {u_{2n - 1}}\\
= {u_1} + {u_1}{q^2} + ... + {u_1}.{q^{2n - 2}}\,\,(1)\\
{S_c} = {u_2} + {u_4} + ... + {u_{2n}}\\
= {u_1}q + {u_1}{q^2} + ... + {u_1}{q^{2n - 1}}\,\,(2)
\end{array}\)

Nhân hai vế của (1) với q ta có

\(q{S_l} = {u_1}q + {u_1}{q^3} + ... +u_1q^{2n-1}= {S_c}\)

Vậy \(q = \dfrac{{{S_c}}}{{{S_l}}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài