Bài 3.38 trang 76 SBT đại số 10


Đề bài

Một số có 3 chữ số. Nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 17 và dư 5. Nếu đổi hai chữ số hàng chục và hàng trăm cho nhau thì được số mới mà chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 30 và dư 4. Nếu đổi hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số mới này cho nhau thì được một số mà chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 34 và dư 3. Vậy số đã cho ban đầu là

A. 172                                B. 296

C. 124                                D. 587

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Lời giải chi tiết

Gọi 3 chữ số của số đó theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị lần lượt là a,b,c (\(0 < a \le 9\)), (\(0 \le b \le 9\)), (\(0 \le c \le 9\))

Ta lập được hệ phương trình:  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{100a + 10b + c = 17(a + b + c) + 5}\\{10a + 100b + c = 30(a + b + c) + 4}\\{a + 100b + 10c = 34(a + b + c) + 3}\end{array}} \right.\)

Xét các đáp án

A. Tổng các chữ số là 10. Lấy 172 chia 10 được 17 dư 2. Loại

B. Tổng các chữ số là 17. Đổi chữ số hàng trăm cho hàng chục ta được 926. Lấy 926 chia 17 không thể có thương là 30. Loại

D. Đổi số hàng trăm và hàng chục ta được 857. Lấy 857 chia 20 được 42 dư 17. Loại

Đáp án C.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.