Bài 3.32 trang 74 SBT đại số 10


Giải bài 3.32 trang 74 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Đề bài

Hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - 5y =  - 1}\\{3x + 4y = 7}\end{array}} \right.\)   có nghiệm là

A. \(x = \dfrac{{15}}{{23}},y =  - \dfrac{{21}}{{23}}\)                                                        B. \(x =  - \dfrac{4}{3},y =  - \dfrac{1}{3}\)

C. \(x = \dfrac{{31}}{{23}},y = \dfrac{{17}}{{23}}\)                                                            D. \(x = 2,y = 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại.

Lời giải chi tiết

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - 5y =  - 1}\\{3x + 4y = 7}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{6x - 15y =  - 3}\\{6x + 8y = 14}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 23y =  - 17}\\{6x + 8y = 14}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y = \dfrac{{17}}{{23}}}\\{x = \dfrac{{31}}{{23}}}\end{array}} \right.\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài