Bài 3.31 trang 74 SBT đại số 10


Giải bài 3.31 trang 74 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị của m...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giá trị của m để các hệ phương trình sau vô nghiệm

LG a

\(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 9\\mx - 2y = 2;\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Bước 1 :Khử x hoặc y của hệ phương trình ; sau đó đưa về dạng \(ax = b\)hoặc \(ay = b\)

Bước 2: hệ vô nghiệm khi \(a = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 9\\mx - 2y = 2\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow 3x + mx = 11\)\( \Leftrightarrow (3 + m)x = 11\)

Để hệ vô nghiệm thì phương trình \((3 + m)x = 11\) vô nghiệm.

Ta có: \(3 + m = 0\) \( \Leftrightarrow m =  - 3\).

Khi đó pt cuối trở thành 0x=11 (vô lí) nên pt vô nghiệm.

Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi m = -3.

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}2x - my = 5\\x + y = 7.\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Bước 1 :Khử x hoặc y của hệ phương trình ; sau đó đưa về dạng \(ax = b\)hoặc \(ay = b\)

Bước 2: hệ vô nghiệm khi \(a = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}2x - my = 5\\x + y = 7\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x - my = 5\\2x + 2y = 14\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow (m + 2)y = 9\)

Để hệ vô nghiệm thì phương trình \((m + 2)y = 9\) vô nghiệm.

Ta có: \((m + 2) = 0\) \( \Leftrightarrow m =  - 2\).

Khi đó pt cuối trở thành 0y=9(vô lí) nên pt vô nghiệm.

Vậy với m =- 2 hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài