Bài 3.34 trang 75 SBT đại số 10


Đề bài

Hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + y = 7}\\{mx - 3y = 3}\end{array}} \right.\)  vô nghiệm khi tham số m nhận giá trị:

A. \(m = 4\)                                     B. \(m =  - 3\)

C. \(m = 2\)                                     D. \(m =  - 12\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại.

Lời giải chi tiết

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + y = 7}\\{mx - 3y = 3}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{12x + 3y = 21}\\{mx - 3y = 3}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow (12 + m)x = 23\)

Hệ phương trình vô nghiệm khi \(12 + m = 0\) \( \Leftrightarrow m =  - 12\)

Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.