Bài 3.28 trang 74 SBT đại số 10


Giải bài 3.28 trang 74 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi.

LG a

\(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{3}{4}x - \dfrac{7}{3}y = \dfrac{4}{5}\\\dfrac{2}{5}x + \dfrac{2}{7}y = \dfrac{2}{9}\end{array} \right.\);

Phương pháp giải:

Sử dụng cho máy fx 570 VN

Bước 1: Nhấn MODE \( \to \)chọn 5 \( \to \)chọn 1.

Bước 2: Nhập lần lượt các hệ số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

\((x;y) = (\dfrac{{1412}}{{2169}}; - \dfrac{{161}}{{1205}})\);

LG b

 \(\left\{ \begin{array}{l}3,7x + 4,3y =  - 2,5\\ - 5,1x + 2,7y = 4,8\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng cho máy fx 570 VN

Bước 1: Nhấn MODE \( \to \)chọn 5 \( \to \)chọn 1.

Bước 2: Nhập lần lượt các hệ số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

\((x;y) \approx ( - 0,86;0,16)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.