Bài 3.29 trang 74 SBT đại số 10


Giải bài 3.29 trang 74 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

LG a

 \(\left\{ \begin{array}{l}3{x_1} + 4{x_2} - 5{x_3} = 12\\ - 4{x_1} + 2{x_2} + 7{x_3} = 7\\5{x_1} + 6{x_2} - 4{x_3} = 12\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng cho máy fx 570 VN

Bước 1: Nhấn MODE \( \to \)chọn 5 \( \to \)chọn 2

Bước 2: Nhập các hệ số tương ứng

Lời giải chi tiết:

\(({x_1},{x_2},{x_3}) \approx ( - 2,52;3,2; - 1,35)\);

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}0,3x - 4,7y + 2,3z = 4,9\\ - 2,1x + 3,2y + 4,5z = 7,6\\4,2x + 2,7y + 3,7z = 5,7\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng cho máy fx 570 VN

Bước 1: Nhấn MODE \( \to \)chọn 5 \( \to \)chọn 2

Bước 2: Nhập các hệ số tương ứng

Lời giải chi tiết:

\((x;y;z) \approx ( - 0,29; - 0,22;1,71)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài