Bài 19 trang 21 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp các đơn thức sau thành nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau:

\(\displaystyle - 5{{\rm{x}}^2}yz;\) \(\displaystyle 3{\rm{x}}{y^2}z;\) \(\displaystyle {2 \over 3}x^2{y}z\);

\(\displaystyle 10{{\rm{x}}^2}{y^2}z;\) \(\displaystyle - {2 \over 3}x{y^2}z;\) \(\displaystyle {5 \over 7}{x^2}{y^2}z\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. 

Lời giải chi tiết

Nhóm các đơn thức đồng dạng là:

+) \(\displaystyle {\rm{}} - 5{{\rm{x}}^2}yz;{2 \over 3}{x^2}yz\) 

+) \(\displaystyle 3{\rm{x}}{y^2}z; - {2 \over 3}x{y^2}z\)

+) \(\displaystyle 10{{\rm{x}}^2}{y^2}z;{5 \over 7}{{\rm{x}}^2}{y^2}z\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Đơn thức đồng dạng

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.