Bài 1.73 trang 41 SBT hình học 11


Đề bài

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Có một phép tịnh tiến theo véc tơ khác không biến mọi điểm thành chính nó.

B. Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó.

C. Có một phép đối xứng tâm biến mọi điểm thành chính nó.

D. Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét tính đúng sai của từng đáp án và kết luận.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: Chỉ có một phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow 0 \) biến mọi điểm thành chính nó. Nên A sai.

Đáp án B: Sai vì phép đối xứng trục chỉ biến các điểm thuộc trục đối xứng thành chính nó, các điểm khác thì không.

Đáp án C: Sai vì phép đối xứng tâm chỉ biến tâm đối xứng thành chính nó, các điểm khác thì không.

Đáp án D: Đúng vì phép quay tâm \(O\) góc quay \(k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\) biến mọi điểm thành chính nó.

Chọn D.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.