Bài 1.50 trang 39 SBT hình học 11


Giải bài 1.50 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm...

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho điểm \(A\left( {4;5} \right)\). Qua phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \left( {2;1} \right)\), \(A\) là ảnh của điểm có tọa độ

A. \(\left( {3;1} \right)\)                B. \(\left( {1;6} \right)\)

C. \(\left( {4;7} \right)\)                D. \(\left( {2;4} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tọa độ của phép tịnh tiến: \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(A'\left( {x';y'} \right)\) là điểm thỏa mãn \(A = {T_{\overrightarrow v }}\left( {A'} \right)\) .

Khi đó \(\overrightarrow {A'A}  = \overrightarrow v \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4 - x' = 2\\5 - y' = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 2\\y' = 4\end{array} \right.\)

Vậy \(A'\left( {2;4} \right)\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài