Bài 1.67 trang 41 SBT hình học 11


Đề bài

Cho hình chữ nhật có \(O\) là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm \(O\) góc \(\alpha ,0 \le \alpha  < 2\pi \), biến hình chữ nhật trên thành chính nó?

A. Không có                    B. Chỉ có hai

C. Chỉ có ba                    D. Chỉ có bốn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết

Ta thấy, \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( A \right) = A,\) \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( B \right) = B,\) \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( C \right) = C,\) \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( D \right) = D\)

Nên \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( {ABCD} \right) = ABCD\).

\({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( A \right) = C,\) \({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( B \right) = D,\) \({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( C \right) = A,\) \({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( D \right) = B\)

Nên \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( {ABCD} \right) = CDAB\).

Vậy có \(2\) phép quay cần tìm.

Chọn B.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.