Bài 1.49 trang 39 SBT hình học 11


Giải bài 1.49 trang 39 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm ...

Đề bài

Trong mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) cho điểm \(A\left( {2;5} \right)\). Phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \left( {1;2} \right)\) biến \(A\) thành điểm có tọa độ

A. \(\left( {3;1} \right)\)                B. \(\left( {1;6} \right)\)

C. \(\left( {3;7} \right)\)                D. \(\left( {4;7} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tọa độ của phép tịnh tiến: \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(A' = {T_{\overrightarrow v }}\left( A \right)\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 2 + 1 = 3\\y' = 5 + 2 = 7\end{array} \right. \Rightarrow A'\left( {3;7} \right)\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí