Bài 1.68 trang 41 SBT hình học 11


Đề bài

Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha  \ne k2\pi \), \(k\) là một số nguyên?

A. Không có                            B. Chỉ có một

C. Chỉ có hai                           D. Vô số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa phép quay: Phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha \) là phép biến hình biến điểm \(O\) thành chính nó và biến mỗi điểm \(M\) khác \(O\) thành điểm \(M'\) sao cho \(OM' = OM\) và \(\left( {OM,OM'} \right) = \alpha \).

Lời giải chi tiết

Do \(\alpha  \ne k2\pi \) nên với mỗi \(M \ne O\) thì \(M' \ne M\).

Nếu \(M \equiv O\) thì theo định nghĩa phép quay ta thấy, phép quay tâm \(O\) biến \(O\) thành chính nó.

Vậy chỉ có \(1\) điểm duy nhất.

Chọn B.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.