Giải Bài 1.58 trang 23 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kết luận sau đúng hay sai?

Không có số chính phương nào có chữ số hàng đơn vị là 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Số chính phương là bình phương của 1 số tự nhiên

+Dựa vào chữ số tận cùng

Lời giải chi tiết

Các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 khi bình phương sẽ có chữ số tận cùng lần lượt là 0; 1; 4; 9; 6; 5; 6; 9; 4; 1. Do đó số chính phương bất kì sẽ có chữ số tận cùng là 0; 1; 4; 5; 6; 9.

Vì vậy kết luận không có số chính phương nào có chữ số hàng đơn vị là 2 là đúng.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Hỏi bài