Giải Bài 1.51 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa: a) 2. 2. 2. 2. 2; b) 2. 3. 6. 6. 6; c) 4. 4. 5. 5. 5.

Đề bài

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

a) 2. 2. 2. 2. 2;

b) 2. 3. 6. 6. 6;

c) 4. 4. 5. 5. 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng định nghĩa lũy thừa \(a^n=a.a….a\) (n thừa số a)

Lời giải chi tiết

a) 2. 2. 2. 2. 2 = \(2^5\)

b) 2. 3. 6. 6. 6 = 6. 6. 6. 6 =\(6^4\)

c) 4. 4. 5. 5. 5 = (4. 4). (5. 5. 5) = \(4^2.5^3\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí