Giải Bài 1.57 trang 23 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: a)3.3^4.3^5 b)7^3:7^2:7 c)(x^4)^3

Đề bài

Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a)\(3.3^4.3^5\)

b)\(7^3:7^2:7\)

c)\((x^4)^3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ \(x^a. x^b. x^c=x^{a+b+c}\)

+ \(x^a: x^b : x^c=  x^{a-b-c}\)

+ \((x^a)^{b}=x^{a.b}\)

Lời giải chi tiết

a)\(3. 3^4.3^5=3^1. 3^4.3^5=3^{1+4+5}=3^{10}\)

b) \(7^3:7^2:7= 7^{3-2-1}=7^0=1\)

c) \((x^4)^3=x^{4.3}=x^{12}\)


Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí