Giải Bài 1.4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Hai trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Tên tập hợp ta có thể đặt tùy ý

* Liệt kê các phần tử của tập hợp và đếm

* Các phần tử được liệt kê trong dấu {}, mỗi phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ;

Một năm có 12 tháng, chia làm 4 quý:

+ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3

+ Quý 2 gồm tháng 4, tháng 5, tháng 6

+ Quý 3 gồm tháng 7, tháng 8, tháng 9

+ Quý 4 gồm tháng 10, tháng 11, tháng 12

Lời giải chi tiết

Gọi S là tập hợp các tháng của quý Hai trong năm.

Vậy tập hợp S các tháng của quý Hai trong năm là: S = {tháng 4; tháng 5; tháng 6}. Tập hợp S có ba phần tử.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu