Giải Bài 1.3 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập C các chữ cái tiếng Việt trong từ “THĂNG LONG”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Liệt kê các chữ cái xuất hiện trong từ.

+ Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu  “ ; ” 

+ Mỗi phần tử được liệt kê một lần , thứ tự liệt kê tùy ý.

Lời giải chi tiết

Các chữ cái trong từ “THĂNG LONG” gồm T, H, Ă, N, G, L, O, N, G.

Trong các chữ cái trên, chữ N, G xuất hiện hai lần, nhưng khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần

Tập hợp C các chữ cái tiếng việt có trong từ “THĂNG LONG” là:

C = {T; H; Ă; N; G; L; O}

Vậy C = {T; H; Ă; N; G; L; O}

Lời giải hay


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu