Bài 102 trang 152 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 102 trang 152 sách bài tập toán 7 tập 1. Dựa vào hình 68 hãy nêu cách xác định khoảng cách giữa hai điểm A, B bị ngăn bởi con sông.

Đề bài

Dựa vào hình 68 hãy nêu cách xác định khoảng cách giữa hai điểm \(A, B\) bị ngăn bởi con sông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

- Chọn điểm \(C\) và \(D\) sao cho điểm \(C\) là trung điểm của \(BD.\)

- Dùng giác kế vạch tia \(Dx\) sao cho \(\widehat {ABC} = \widehat {B{\rm{Dx}}}\) và hai góc này ở vị trí so le trong. 

- Bằng cách dựng ba điểm thẳng hàng chọn điểm \(E\) trên tia \(Dx\) sao cho \(A, C, E\) thẳng hàng.

Khi đó: \(AB=DE\)

Chứng minh: 

Xét \(∆ABC \) và \( ∆EDC\) có:

\(BC=DC\) (cách dựng)

\(\widehat B = \widehat {B{\rm{Dx}}}\) (cách dựng)

\(\widehat {ACB} = \widehat {ECD}\) (đối đỉnh)

\( \Rightarrow ∆ABC = ∆EDC\) (g.c.g)

\( \Rightarrow AB =ED\) (hai cạnh tương ứng).

Đo độ dài đoạn \(ED\) ta có độ dài đoạn \(AB.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí