Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đề bài

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

 Câu 1 . Giun đũa sống trong ruột người là ví dụ về mối quan hệ:

A. Cộng sinh          B. Hội sinh                             

C. cạnh tranh          D.  Ký sinh.

Câu 2. Tập hợp những cá thể sinh vật nào sau đây được gọi là quần thể sinh vật ?

A. Các cá thể cá chép ở hai hồ nước khác nhau.

B. Các cây lúa trong một ruộng lúa.

C. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô... trong một hồ nước.

D.  Các cá thể hổ, báo, sư tử, chim... trong rừng.

 Câu 3 . Trong phép lai  ….người ta cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

A. Lai khác dòng   B. Lai khác thứ                      

C. Lai kinh tế         D.  Ưu thế lai.

Câu 4. Anh sáng có vai trò quan trọng nhất đổi với bộ phận nào của cây?

A. Thân                  B. Lá                                      

C. Cành                  D.  Hoa, qủa.

Câu 5. Ở quần thể người, quy định dưới nhóm tuổi sinh sản là:

A. Từ 15 - 30 tuổi                                        B. từ sơ sinh đến 14 tuổi

C. Từ 30 - 64 tuổi                                      D.  Cả A, B và C đều đúng.

Câu 6. Động vật sống thành đàn có lợi gì cho chúng?

A. Giảm được tỉ lệ sinh sản cho đàn

B. Tăng khả năng chống chịu nhiệt độ.

C. Tìm kiếm nhiều thức ăn, phát hiện kẻ thù sớm và tự vệ tốt hơn.

D.  Cả A, B và C đều đúng.

Câu 7. Giới hạn nhiệt độ cá rô phi việt nam là:

A. Từ 5°C - 40°C   B. Từ 5°C - 39°C.           

C. Từ 5°C - 42°C   D.  Từ 5°C - 45°C

Câu 8. Cá ép bám vào rùa biển để được đi xa là mối quan hệ gì ?

A. Cộng sinh                      B. Hội sinh                             

C. Cạnh tranh                     D.  Ký sinh.

II. Tự luận: (6 điểm)

 Câu 1 . Ưu thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai? Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

 Câu 2 . Giả sử có các quần thể sinh vật sau: lá cây, sâu, bọ ngựa, chuột, rắn, vỉ sinh vật, dê, hổ, cầy, đại bàng.

a. Xây dựng 10 chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã sinh vật trên.

b. Nếu các loài sinh vật trên là một quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên.

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

D

B

C

B

B

C

C

B

II. Tự luận: (6 điểm)

 Câu 1 .

- Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

- AbbCC ×  aaBBcc

F1:        AaBbCc

- Không dùng con lai F1 để nhân giống vì: ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ ở các đời sau (hay nói cách khác, trong các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần nên ưu thế lai cũng giảm dần).

 Câu 2 .

a. 10 chuỗi thức ăn có trong quần xã:

1. Lá cây → dê → hổ → vi sinh vật

2. Lá cây → chuột → cầy → đại bàng → vi sinh vật

3. Lá cây → chuột → rắn → vi sinh vật.

4. Lá cây → chuột → cầy → hổ vi sinh vật

5. Lá cây → sâu → bọ ngựa → rắn → vi sinh vật.

6. Lá cây → sâu → chuột → cầy → đại bàng → vi sinh vật

7. Lá cây → sâu → chuột → rắn → vi sinh vật

8. Lá cây → sâu → chuột → cầy hổ → vi sinh vật

9. Lá cây → sâu → cầy → đại bàng → vi sinh vật

10. Lá cây → sâu → cầy → hổ vi sinh vật

b. vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Hiện tượng thoái hóa Hiện tượng thoái hóa

Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phối. Hiện tượng thoái hoá do giao phối gấn ở động vật

Xem chi tiết
Quan hệ cùng loài Quan hệ cùng loài

Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể. Ví dụ : nhóm cây thông, nhóm cây bạch đàn, đàn kiến, bầy trâu.... Các sinh vật trong một nhóm thường hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau.

Xem chi tiết
Những đặc trưng cơ bản của quần thể Những đặc trưng cơ bản của quần thể

1.Tỉ lệ giới tính. 2.Thành phần nhóm tuổi. 3.Mật độ quần thể

Xem chi tiết
Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa

Tự thụ phấn bắt buộc ờ cây giao phấn và giao phối gán ở động vật gây ra hỉện tượng thoái hóa vì tạo ra các cập gen lặn đồng hợp gây hại.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay