Bài 49: Quần xã sinh vật

Bình chọn:
4.2 trên 168 phiếu
Quần xã sinh vật

Lý thuyết Quần xã sinh vật Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Thế nào là một quần xã sinh vật?

Quần xã sinh vật là một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định

Xem chi tiết

Những dấu hiệu điển hình của một quần xã

Quần xã có các đặc điểm cơ bản về sô lượng và thành phần các loài sinh vật. số lượng các loài được đánh giá qua những chỉ số về độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp... của các loài đó trong quần xã

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã

Các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 148 SGK Sinh học 9

Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã.

Xem lời giải

Bài 1, trang 149, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 149 SGK Sinh học 9. Thế nào là một quán xă? Quần xã khác với quẫn thể như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 149 SGK Sinh học 9

Hãy lấy một ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

Xem lời giải

Bài 3, trang 149, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 149 SGK Sinh học 9. Hãy nêu những tính chât về số lượng và thành phần loài của quần xã.

Xem lời giải

Bài 4 trang 149 SGK Sinh học 9

Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học

Xem lời giải