Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bình chọn:
4.2 trên 177 phiếu
Quan sát trong tự nhiên hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1: Môi trường sống của sinh vật Quan sát trong tự nhiên hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1: Môi trường sống của sinh vật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Hãy điền vào bảng 41.2 tên của các nhân tố sinh thái của môi trường tự nhiên lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm Hãy điền vào bảng 41.2 tên của các nhân tố sinh thái của môi trường tự nhiên lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét sự thay đổi của nhân tố sau Em hãy nhận xét sự thay đổi của nhân tố sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 121, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 121, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 121 SGK Sinh học 9. Chuột sổng trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tô sinh thái sau: mức độ ngập nước...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9. Quan sát lớp học và điển thêm những nhân tố sinh thái tác động đến việc học tập và sức khỏe của học sinh trong bảng 41.3.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 9 Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 121 SGK Sinh học 9. Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 121 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 121 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 121 SGK Sinh học 9. Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00c đến 90°c...

Xem chi tiếtHỏi bài