CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bình chọn:
4.2 trên 195 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, trang 47, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, 2, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 9. Đặc điểm cấu tạo của ADN. 2.Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9. Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem chi tiết

Bài 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 9. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: A-T-G-X-T-A-G-T-X

Xem chi tiết

Bài 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9 Bài 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 trang 47 SGK Sinh học 9.Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9 Bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 48 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 48 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 50, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 50, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh học 9. Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 9: Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 9:

Giải bài 2 trang 50 SGK Sinh học 9. Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài