Bình chọn:
4.2 trên 194 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, trang 47, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, 2, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 9. Đặc điểm cấu tạo của ADN. 2.Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9. Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem chi tiết
Bài 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 9. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: A-T-G-X-T-A-G-T-X

Xem chi tiết
Bài 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9 Bài 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 trang 47 SGK Sinh học 9.Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9 Bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 48 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 48 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1,2, trang 50, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1,2, trang 50, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh học 9. Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 9: Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 9:

Giải bài 2 trang 50 SGK Sinh học 9. Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng