CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bình chọn:
4.2 trên 196 phiếu
ADN và bản chất của gen

Lý thuyết ADN và bản chất của gen Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Protein

Lý thuyết Protein Sinh học 9

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và ARN

Lý thuyết ARN và mối quan hệ giữa gen và ARN Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

ADN

Lý thuyết ADN Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Bốn cấu trúc của prôtêin

Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H, O, N và có thể còn có một số nguyên tố khác.

Xem chi tiết

Hai chức năng của prôtêin

Chức năng của prôtêin. Đối với riêng tế bào và cơ thể, prôtêin có nhiều chức năng quan trọng.

Xem chi tiết

ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

Xem chi tiết

Bản chất của gen

Bản chất của gen

Xem chi tiết

Chức năng của ADN

Chức năng của ADN

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lý thuyết về mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Xem chi tiết

Cấu tạo hóa học của phân tử ADN

Lý thuyết: Cấu tạo hóa học của phân tử ADN. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

Xem chi tiết

Cấu trúc không gian và tính chất bổ sung của phân tử ADN,

Cấu trúc không gian của ADN, tính chất bổ sung của ADN.

Xem chi tiết

ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

Xem chi tiết

Lý thuyết về ARN

ARN thuộc loại axit nuclêic

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9

Các loại nuclêôtit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp?

Xem lời giải

Bài 1, 2, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 9. Đặc điểm cấu tạo của ADN. 2.Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9. Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem lời giải

Bài 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 9. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: A-T-G-X-T-A-G-T-X

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác