Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bình chọn:
4.5 trên 137 phiếu
Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Lý thuyết Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống Sinh học 9

Xem chi tiết

Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân hóa học

Để gây đột biến bằng tác nhân hoá học ở cây trồng, người ta có thể ngâm hạt khô hay hạt nảy mầm ờ thời điểm nhất định trong dung dịch hoá chất có nồng độ thích hợp ; tiêm dung dịch vào bầu nhuỵ ; quấn bông có tầm dung dịch hoá chất vào đỉnh sinh trưởng của thân hoặc chồi. Đối với vật nuôi, có thể cho hoá chất tác dụng lên tinh hoàn hoặc buồng trứng.

Xem chi tiết

Sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống

Trong chọn giống vi sinh vật. phương pháp gây đột biến và chọn lọc đóng vai trò chủ yếu. Tuỳ thuộc vào đối tượng và mục đích chọn giống, người ta chọn lọc theo các hướng khác nhau

Xem chi tiết

Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí

Tác nhân vật lí dùng để gây đột biến gồm 3 loại chính : các tia phóng xạ, tia tử ngoại và sốc nhiệt.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 96 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 97 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 98 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1,2, trang 98, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 98 SGK Sinh học 9. Tại sao người ta cần chọn tác nhân cụ thề khi gây đột biến?

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 9

Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hóa học, người ta thường sử dụng các biện pháp nào?

Xem lời giải

Bài 3, trang 98, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 98 SGK Sinh học 9. Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thực vật và vi sinh vật.

Xem lời giải