CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bình chọn:
3.7 trên 241 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh. Nhờ có giảm phân, giao từ được tạo thành mang bộ NST đơn bội.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 24 SGK Snh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 24 SGK Snh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Sinh học 9

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 25 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 3 trang 25 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Sinh học 9

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 26 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 1 trang 26 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 26 SGK Sinh học 9. Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 26, SGK Sinh học lớp 9 Bài 2 trang 26, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 26 SGK Sinh học 9. Cấu trúc điển hình cùa NST được biểu hiện rõ nhất ở kí nào của nguyên phân? Mô tả cấu trúc đó.

Xem chi tiết
Bài 3, trang 22, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 22, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 26 SGK Sinh học 9. Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tỉnh trạng.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 27 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 27 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 9

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 28 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 28 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 9

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 30 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 1 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 30 SGK Sinh học 9. Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 30 SGK Sinh học 9 Câu 2 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 30 SGK Sinh học 9. Sự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 30 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 3 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 30 SGK Sinh học 9. Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 30 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 4 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 30 SGK Sinh học 9. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài