CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.3 trên 89 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 159 SGK Sinh học 9

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Hãy nêu những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1, trang 160, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 160 SGK Sinh học 9. Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9. Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại cùa những việc làm đó...

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 161 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.1 và điền vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Kể tên các hoạt động đột cháy nhiên liệu trong gia đình em và hàng xóm gây ô nhiễm môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 163 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.2 và cho biết: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở môi trường nào? Mô tả con đường phán tán của các loại hóa chất đó.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 164 SGK Sinh học 9

Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường xuyên gặp ở nơi ở hoặc trên đường tới trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 164 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.5 và 54.6 hãy nêu một số nguyên nhân của bệnh ở người do sinh vật gây ra, dựa theo các mẫu câu hỏi gợi ý như sau

Xem lời giải

Bài 1, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 165 SGK Sinh học 9. Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9

Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 165 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 165 SGK Sinh học 9. Hãy lấy ví dụ minh họa : - Chất thải từ các nhà máy làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên...

Xem lời giải

Bài 4, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 trang 165 SGK Sinh học 9. Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 167 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, trang 169, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 169 SGK Sinh học 9. Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường. Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất