CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.2 trên 90 phiếu
Tác động của con người đối với môi trường

Lý thuyết Tác động của con người đối với môi trường Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Ô nhiễm môi trường là gì ?

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đối, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

Xem chi tiết

Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên

Một trong những tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá huỷ thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều hậu quá xấu.

Xem chi tiết

Hạn chế ô nhiễm môi trường

Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật. Con người có khả năng hạn chế môi trường

Xem chi tiết

Vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người đã và đang nỗ lực đế khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

Xem chi tiết

Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội

Gồm có ba thời kì: Thời kì nguyên thủy, xã hội nông nghiệp và xã hội công nghiệp

Xem chi tiết

Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm

Ô nhiễm môi trường tạo điêu kiện cho nhiêu loại sinh vật gây bệnh cho người và động vật phát triền. Mỗi người, cán phải tích cực chống ó nhiễm mồi trường để phòng bệnh.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 159 SGK Sinh học 9

Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Hãy nêu những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1, trang 160, SGK Sinh học lớp 9

Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9. Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại cùa những việc làm đó...

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 161 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.1 và điền vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Kể tên các hoạt động đột cháy nhiên liệu trong gia đình em và hàng xóm gây ô nhiễm môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 163 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.2 và cho biết: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở môi trường nào? Mô tả con đường phán tán của các loại hóa chất đó.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 164 SGK Sinh học 9

Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường xuyên gặp ở nơi ở hoặc trên đường tới trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 164 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 54.5 và 54.6 hãy nêu một số nguyên nhân của bệnh ở người do sinh vật gây ra, dựa theo các mẫu câu hỏi gợi ý như sau

Xem lời giải

Bài 1, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 165 SGK Sinh học 9. Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9

Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 165 SGK Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ minh họa :

Xem lời giải

Bài 4, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 167 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác