CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.3 trên 89 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 8 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả". Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 159 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
 Hãy nêu những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết. Hãy nêu những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 160 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 160, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 160, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 160 SGK Sinh học 9. Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9. Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại cùa những việc làm đó...

Xem chi tiết
Quan sát hình 54.1 và điền vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Kể tên các hoạt động đột cháy nhiên liệu trong gia đình em và hàng xóm gây ô nhiễm môi trường. Quan sát hình 54.1 và điền vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Kể tên các hoạt động đột cháy nhiên liệu trong gia đình em và hàng xóm gây ô nhiễm môi trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 161 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Quan sát hình 54.2 và cho biết: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở môi trường nào?  Mô tả con đường phán tán của các loại hóa chất đó. Quan sát hình 54.2 và cho biết: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở môi trường nào? Mô tả con đường phán tán của các loại hóa chất đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 163 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường xuyên gặp ở nơi ở hoặc trên đường tới trường. Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường xuyên gặp ở nơi ở hoặc trên đường tới trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 164 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Quan sát hình 54.5 và 54.6 hãy nêu một số nguyên nhân của bệnh ở người do sinh vật gây ra, dựa theo các mẫu câu hỏi gợi ý như sau Quan sát hình 54.5 và 54.6 hãy nêu một số nguyên nhân của bệnh ở người do sinh vật gây ra, dựa theo các mẫu câu hỏi gợi ý như sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 164 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 165, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 165 SGK Sinh học 9. Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 165 SGK Sinh học 9. Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 165 SGK Sinh học 9 Câu hỏi 3 trang 165 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 165 SGK Sinh học 9. Hãy lấy ví dụ minh họa : - Chất thải từ các nhà máy làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên...

Xem chi tiết
Bài 4, trang 165, SGK Sinh học lớp 9 Bài 4, trang 165, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 trang 165 SGK Sinh học 9. Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 167 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 167 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, trang 169, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 169, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 169 SGK Sinh học 9. Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường. Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài