Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Bình chọn:
4.2 trên 264 phiếu
Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Lý thuyết Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm sự phân li của các cặp tính trạng

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm sự phân li của các cặp tính trạng

Xem chi tiết

Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Quy luật phân li độc lập đã chỉ ra một trong những nguyên nhân làm xuất hiện những biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị này là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đôi với chọn giống và tiến hoá.

Xem chi tiết

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 17 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 5 và: Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.

Xem lời giải

Câu 1, trang 19, SGK Sinh học lớp 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình nhu thê nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 9. Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Xem lời giải

Câu 3,4, trang 19, SGK Sinh học 9

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 19 SGK Sinh học 9. Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh.

Xem lời giải