Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Bình chọn:
3.9 trên 102 phiếu
Bệnh và tật di truyền ở người

Lý thuyết Bệnh và tật di truyền ở người Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Một vài bệnh di truyền ở người

Một vài bệnh di truyền ở người. 1.Bệnh Đao: Bệnh nhân có 3 NST 21 (hình 29.1b). Bề ngoài, bệnh nhân có các biểu hiện

Xem chi tiết

Một số tật di truyền ở người

Một số tật di truyền ở người. Đột biến NST đã gây ra nhiều dạng quái thai và dị tật bầm sinh ở người (hình 29.3 a, b, c, d):

Xem chi tiết

Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền

Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền. Có thể hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền ở người bằng các biện pháp sau :

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 82 SGK Sinh học 9

Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NST của người bình thường? Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào?

Xem lời giải

Quan sát hình 29.2. Hãy trả lời câu hỏi sau

Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Tơcnơ và bộ NST của người bình thường? Bề ngoài, em có thể nhận biết bệnh nhân Tơcnơ qua những đặc điểm nào?

Xem lời giải

Bài 1, trang 85, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 9.Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhăn Tơcnơ qua các đặc điểm hình thái nào?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 83 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 9. Nêu các đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh, và tật 6 ngón tay ở người.

Xem lời giải

Bài 3, trang 85, SGK Sinh học lớp 9

Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật bệnh di truyền ở người và một sô biện pháp hạn chế phát sinh các tật bệnh đó.

Xem lời giải