Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bình chọn:
4 trên 151 phiếu
Phát sinh giao tử và thụ tinh

Lý thuyết Phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Sự phát sinh giao tử

Trong quá trình phát sinh giao từ cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào.

Xem chi tiết

Thụ tinh

Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao từ cái (hay giừa một tinh trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử

Xem chi tiết

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh. Nhờ có giảm phân, giao từ được tạo thành mang bộ NST đơn bội.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 35 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 35 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1 trang 36, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 36 SGK Sinh học 9.Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 36 SGK Sinh học 9. Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.

Xem lời giải

Bài 3, trang 36, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 36 SGK Sinh học 9. Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 SGK Sinh học 9:

Giải bài 4 trang 36 SGK Sinh học 9. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?

Xem lời giải

Bài 5, trang 36, SGK ,Sinh học lớp 9

Giải bài 5 trang 36 SGK Sinh học 9. Khi giảm phân và thụ tinh trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đồng ki hiệu là Aa và Bb...

Xem lời giải