Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Bình chọn:
4.3 trên 239 phiếu
Lai hai cặp tính trạng

Lý thuyết lai hai cặp tính trạng sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.

Xem chi tiết

Biến dị tổ hợp

Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 14 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Sinh học 9

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 15 SGK Sinh học 9

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây: Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng …………………… các tính trạng hợp thành nó

Xem lời giải

Câu 1 trang 16. SGK Sinh học 9

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc...

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 SGK Sinh học 9:

Giải bài 2 trang 16 SGK Sinh học 9. Biến dị tổ hợp là gi ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

Xem lời giải

Câu 3, trang 16, SGK Sinh học 9

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

Xem lời giải