CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Bình chọn:
4.1 trên 108 phiếu
Hệ sinh thái

Lý thuyết Hệ sinh thái Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quần xã sinh vật

Lý thuyết Quần xã sinh vật Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quần thể sinh vật

Lý thuyết Quần thể sinh vật Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quần thế người

Lý thuyết Quần thế người Sinh học 9

Xem chi tiết

Thế nào là một hệ sinh thái ?

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lần nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Xem chi tiết

Thế nào là một quần xã sinh vật?

Quần xã sinh vật là một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định

Xem chi tiết

Thế nào là một quần thể sinh vật

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thế cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điếm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Xem chi tiết

Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Chuỗi và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã

Xem chi tiết

Những dấu hiệu điển hình của một quần xã

Quần xã có các đặc điểm cơ bản về sô lượng và thành phần các loài sinh vật. số lượng các loài được đánh giá qua những chỉ số về độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp... của các loài đó trong quần xã

Xem chi tiết

Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã

Các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi.

Xem chi tiết

Tăng dân số và phát triển xã hội

Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn sô người tử vong.

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác

Quần thế người có những đặc điểm sinh học như những quẩn thể sinh vật khác.

Xem chi tiết

Những đặc trưng cơ bản của quần thể

1.Tỉ lệ giới tính. 2.Thành phần nhóm tuổi. 3.Mật độ quần thể

Xem chi tiết

Ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật

Các điều kiện sổng của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, nơi ở,... thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng cá thể cùa quần thể.

Xem chi tiết

Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người

- Người ta chia dân số thành nhiểu nhóm tuổi khác nhau: + Nhóm tuổi trước sinh sàn : từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 139 SGk Sinh học 9

Hãy đánh dấu × vào ô trống trong bảng 47.1 những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 141 SGk Sinh học 9

Khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao ( ví dụ vào các tháng mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít?

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 SGK Sinh học 9

Hãy lấy hai vi dụ chứng minh các cá thể trong quần thề hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9

Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.

Xem lời giải

Bài 3, trang 142, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 142 SGK Sinh học 9. Mật độ các cá thề trong quần thể được điều chỉnh quanh mức căn bằng như thể nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác