Bình chọn:
4.1 trên 104 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 139 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 139 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 141 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 141 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1,2,trang 142, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1,2,trang 142, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 142 SGK Sinh học 9. Hãy lấy hai vi dụ chứng minh các cá thể trong quần thề hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9. Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.

Xem chi tiết
Bài 3, trang 142, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 142, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 142 SGK Sinh học 9. Mật độ các cá thề trong quần thể được điều chỉnh quanh mức căn bằng như thể nào?

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 143 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 143 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 144 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 144 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 144 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 145 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 3 trang 145 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1,2,trang 145,SGK Sinh học lớp 9 Bài 1,2,trang 145,SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 145 SGK Sinh học 9. Vì sao quần thể người lại có một sổ đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9. Hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 3, trang 145, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 145, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 145 SGK Sinh học 9. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 148 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 148 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng