CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Bình chọn:
4.1 trên 105 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9

Xem chi tiết

Hãy đánh dấu × vào ô trống trong bảng 47.1 những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật. Hãy đánh dấu × vào ô trống trong bảng 47.1 những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Hãy trả lời các câu hỏi sau: Khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao ( ví dụ vào các tháng mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít? Hãy trả lời các câu hỏi sau: Khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao ( ví dụ vào các tháng mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 142 SGK Sinh học 9 Bài 1 trang 142 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 142 SGK Sinh học 9. Hãy lấy hai vi dụ chứng minh các cá thể trong quần thề hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9. Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.

Xem chi tiết

Bài 3, trang 142, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 142, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 142 SGK Sinh học 9. Mật độ các cá thề trong quần thể được điều chỉnh quanh mức căn bằng như thể nào?

Xem chi tiết

Trong những đặc điểm dưới đây ( bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác? Trong những đặc điểm dưới đây ( bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 144 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 144 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 144 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây? Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 145,SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 145,SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 145 SGK Sinh học 9. Vì sao quần thể người lại có một sổ đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9. Hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết

Bài 3, trang 145, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 145, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 145 SGK Sinh học 9. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

Xem chi tiết

Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã. Theo em, khi nào thì có sự cân bằng sinh học trong quần xã? Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã. Theo em, khi nào thì có sự cân bằng sinh học trong quần xã?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài