Bình chọn:
4.4 trên 202 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 131 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 131 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy tìm câu trả lời đúng trong các câu sau: Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể. Hãy tìm câu trả lời đúng trong các câu sau: Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 132 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 3 trang 132 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 132 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 4 trang 133 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 4 trang 133 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1,2,trang 134, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1,2,trang 134, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 134 SGK Sinh học 9. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

Xem chi tiết
Bài 3,4,trang 134, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3,4,trang 134, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 134 SGK Sinh học 9. Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 134 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 134 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 134 SGK Sinh học 9. Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng