Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bình chọn:
4.3 trên 225 phiếu
Quan sát hình trên và trả lời các câu hỏi sau: Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với thực vật sống riêng rẽ? Trong điều kiện tự nhiên, động vật sống thành bày đàn có lợi gì? Quan sát hình trên và trả lời các câu hỏi sau: Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với thực vật sống riêng rẽ? Trong điều kiện tự nhiên, động vật sống thành bày đàn có lợi gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Hãy tìm câu trả lời đúng trong các câu sau: Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể. Hãy tìm câu trả lời đúng trong các câu sau: Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Trong các ví dụ sau đây, quan hệ nào là hỗ trợ hoặc đối địch? Trong các ví dụ sau đây, quan hệ nào là hỗ trợ hoặc đối địch?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 132 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài là gì? Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 134, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 134, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 134 SGK Sinh học 9. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

Xem chi tiết

Bài 3, trang 134, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 134, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 134 SGK Sinh học 9. Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 134 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 134 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 134 SGK Sinh học 9. Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

Xem chi tiếtHỏi bài