Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bình chọn:
4.2 trên 255 phiếu
Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Lý thuyết Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quan hệ cùng loài

Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể. Ví dụ : nhóm cây thông, nhóm cây bạch đàn, đàn kiến, bầy trâu.... Các sinh vật trong một nhóm thường hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau.

Xem chi tiết

Quan hệ khác loài

Trong mối quan hệ khác loài, các sinh vật hoặc hỗ trợ hoặc đối địch với nhau. Quan hệ hỗ trợ là mới quan kệ có lợi (hoặc ít nhát không có hụi) của tất cả các sinh vật. Trong quan hệ đối địch, một bèn sinh vật được lọi còn bèn kia bị hại hoặc cả hai bên cùng bị hại.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết trang 12 trang 131 SGK Sinh hoc 9

Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với thực vật sống riêng rẽ? Trong điều kiện tự nhiên, động vật sống thành bày đàn có lợi gì?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Sinh học 9

Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 131

Trong các ví dụ sau đây, quan hệ nào là hỗ trợ hoặc đối địch?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 trang 133 SGK Sinh học 9

Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài là gì?

Xem lời giải

Bài 1, trang 134, SGK Sinh học lớp 9

Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện.

Xem lời giải

Bài 2 trang 134 SGK Sinh học 9

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

Xem lời giải

Bài 3, trang 134, SGK Sinh học lớp 9

Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài.

Xem lời giải

Bài 4 trang 134 SGK Sinh học 9

Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

Xem lời giải