Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bình chọn:
4.2 trên 124 phiếu
Phương pháp nghiên cứu tri truyền người

Lý thuyết Phương pháp nghiên cứu tri truyền người Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Nghiên cứu trẻ đồng sinh

Nghiên cứu trẻ đồng sinh. 1. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng

Xem chi tiết

Nghiên cứu phả hệ

Nghiên cứu phả hệ. Phả là sự ghi chép, hệ là các thế hệ, phả hệ là bàn ghi chép các thế hệ.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định?

Bệnh máu khó đông do một gen quy định. Người vợ không mắc bệnh, lấy chồng không mắc bệnh, sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai. - Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: - Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định? - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

Quan sát hai sơ đồ hình 28.2 a, b. Hãy trả lời các câu hỏi sau - Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đồ 28.2b ở điểm nào?

Xem lời giải

Bài 1, trang 81, SGK Sinh học lớp 9

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di truyền một sô tính trạng ở người ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 SGK Sinh học 9

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào ?

Xem lời giải