Bài 32: Công nghệ gen

Bình chọn:
4.5 trên 151 phiếu
Công nghệ gen

Lý thuyết Công nghệ gen Sinh học 9 đầu đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Khái niệm công nghệ sinh học

Ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sàn phẩm sinh học cần thiết cho con người được gọi là Công nghệ sinh học.

Xem chi tiết

Ứng dụng công nghệ gen

Ứng dụng công nghệ gen. 1. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới. 2. Tạo giông cáy tróng biến đổi gen. 3.Tạo động vật biến đổi gen

Xem chi tiết

Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen

Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen. Kĩ thuật gen (kĩ thuật di truyền) là các thao tác tác động lên ADN để chuyển một đoạn ADN mang một hoặc một cụm gen từ tế bào của loài cho

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 93 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 94 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1,2, trang 95, SGK Sinh học lớp 9

Kĩ thuật gen là gì? Gồm những phương pháp nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 SGK Sinh học 9

Trong sản xuất và đời sông, kĩ thuật gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Xem lời giải

Bài 3, trang 95, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 95 SGK Sinh học 9.Công nghệ sinh học là gì? Gổm những lĩnh vực nào? Cho biết vai trò của công nghệ sinh học và tùng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.

Xem lời giải