CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.3 trên 210 phiếu
Quan sát trong tự nhiên hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1: Môi trường sống của sinh vật Quan sát trong tự nhiên hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1: Môi trường sống của sinh vật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Hãy điền vào bảng 41.2 tên của các nhân tố sinh thái của môi trường tự nhiên lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm Hãy điền vào bảng 41.2 tên của các nhân tố sinh thái của môi trường tự nhiên lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét sự thay đổi của nhân tố sau Em hãy nhận xét sự thay đổi của nhân tố sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 121, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 121, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 121 SGK Sinh học 9. Chuột sổng trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tô sinh thái sau: mức độ ngập nước...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 121 SGK Sinh học 9. Quan sát lớp học và điển thêm những nhân tố sinh thái tác động đến việc học tập và sức khỏe của học sinh trong bảng 41.3.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 9 Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 121 SGK Sinh học 9. Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 121 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 121 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 121 SGK Sinh học 9. Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00c đến 90°c...

Xem chi tiết

Thảo luận trong nhóm và so sánh theo mẫu sau Thảo luận trong nhóm và so sánh theo mẫu sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Em chọn khả năng nào trong ba khả năng trên? Điều đó chứng tỏ ánh sáng ảnh hưởng tới động vật như thế nào? Em chọn khả năng nào trong ba khả năng trên? Điều đó chứng tỏ ánh sáng ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 124 SGK Sinh học 9 Bài 1 trang 124 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 trang 124 SGK Sinh học 9. Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 124 SGK Sinh học 9. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

Xem chi tiết

Bài 3 trang 125 SGK Sinh học 9 Bài 3 trang 125 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 125 SGK Sinh học 9. Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vi sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 125 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 125 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 125 SGK Sinh học 9. Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thể nào?

Xem chi tiết

Trong chương trình Sinh học 6  em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở môi trường nhiệt độ như thế nào? Trong chương trình Sinh học 6 em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở môi trường nhiệt độ như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 126 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Hãy lấy ví dụ về sinh vật biến nhiệt và hằng hằng nhiêt theo mẫu bảng 43.1 Hãy lấy ví dụ về sinh vật biến nhiệt và hằng hằng nhiêt theo mẫu bảng 43.1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau theo mẫu trên bảng 43.2 Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau theo mẫu trên bảng 43.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết

Bài 1, trang 129, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, trang 129, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 129 SGK Sinh học 9. Vì sao nói nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 129 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 129 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 129 SGK Sinh học 9. Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 129 SGK Sinh học 9 Bài 3 trang 129 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 129 SGK Sinh học 9. Hãy so sánh đặc điếm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 129 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 129 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 129 SGK Sinh học 9. Hãy kể tên 10 động vật thuộc hai nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài