Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bình chọn:
4.1 trên 202 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 126 SGK Sinh học 9

Trong chương trình Sinh học 6 em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở môi trường nhiệt độ như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 126 SGK Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ về sinh vật biến nhiệt và hằng hằng nhiệt theo mẫu bảng 43.1

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 126 SGK Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau theo mẫu trên bảng 43.2

Xem lời giải

Bài 1, trang 129, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 129 SGK Sinh học 9. Vì sao nói nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 129 SGK Sinh học 9

Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 129 SGK Sinh học 9

Hãy so sánh đặc điếm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 129 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 129 SGK Sinh học 9. Hãy kể tên 10 động vật thuộc hai nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô.

Xem lời giải