CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
3.8 trên 63 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 5 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định? Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 79 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 79 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài