CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
3.8 trên 63 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định?

Bệnh máu khó đông do một gen quy định. Người vợ không mắc bệnh, lấy chồng không mắc bệnh, sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai. - Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: - Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định? - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 79 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Xem thêm