CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
3.8 trên 63 phiếu
Phương pháp nghiên cứu tri truyền người

Lý thuyết Phương pháp nghiên cứu tri truyền người Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Bệnh và tật di truyền ở người

Lý thuyết Bệnh và tật di truyền ở người Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Di truyền học với con người

Lý thuyết Di truyền học với con người Sinh 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Di truyền y học tư vấn

Di truyền y học tư vấn. Sự phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chần đoán hiện đại về mặt di truyềr

Xem chi tiết

Di truyền với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình

Di truyền với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. 1.Di truyền học với hôn nhán

Xem chi tiết

Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường

Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường. Các chất đồng vị phóng xạ tạo ra từ các vụ nổ trong vũ trụ hoặc do thử vũ khí hạt nhân được tích lũy trong khí quyển

Xem chi tiết

Một vài bệnh di truyền ở người

Một vài bệnh di truyền ở người. 1.Bệnh Đao: Bệnh nhân có 3 NST 21 (hình 29.1b). Bề ngoài, bệnh nhân có các biểu hiện

Xem chi tiết

Một số tật di truyền ở người

Một số tật di truyền ở người. Đột biến NST đã gây ra nhiều dạng quái thai và dị tật bầm sinh ở người (hình 29.3 a, b, c, d):

Xem chi tiết

Nghiên cứu trẻ đồng sinh

Nghiên cứu trẻ đồng sinh. 1. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng

Xem chi tiết

Nghiên cứu phả hệ

Nghiên cứu phả hệ. Phả là sự ghi chép, hệ là các thế hệ, phả hệ là bàn ghi chép các thế hệ.

Xem chi tiết

Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền

Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền. Có thể hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền ở người bằng các biện pháp sau :

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 79 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định?

Bệnh máu khó đông do một gen quy định. Người vợ không mắc bệnh, lấy chồng không mắc bệnh, sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai. - Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: - Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định? - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 79 SGK Sinh học 9

Quan sát hai sơ đồ hình 28.2 a, b. Hãy trả lời các câu hỏi sau - Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đồ 28.2b ở điểm nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Các chương, bài khác