Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bình chọn:
4.1 trên 292 phiếu
Lai 1 cặp tính trạng (tiếp theo)

Lý thuyết Lai 1 cặp tính trạng (tiếp theo) sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Lai phân tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Xem chi tiết

Trội không hoàn toàn

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Xem chi tiết

Ý nghĩa của tương quan trội - lặn

Ý nghĩa của tương quan trội - lặn. Tương quan trôi - lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thê thực vật- động vật và người.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau: Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội? Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau? Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng ……… cần xác định …… với cá thể mang tính trạng …………. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen …………, còn nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen ……………….

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 12 SGK Sinh học 9

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận số 3 trang 12 SGK sinh học 9

Quan sát hình 3, nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden.

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 SGK sinh 9

Muốn xác định được kiểu gen của cá thê mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK sinh học 9:

Giải bài 2 trang 13 SGK Sinh học 9. Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất

Xem lời giải

Bài 3 trang 13, sinh 9

So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 SGK Sinh học 9

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được...

Xem lời giải