Bài 47: Quần thể sinh vật

Bình chọn:
4.3 trên 250 phiếu
Quần thể sinh vật

Lý thuyết Quần thể sinh vật Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Thế nào là một quần thể sinh vật

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thế cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điếm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Xem chi tiết

Những đặc trưng cơ bản của quần thể

1.Tỉ lệ giới tính. 2.Thành phần nhóm tuổi. 3.Mật độ quần thể

Xem chi tiết

Ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật

Các điều kiện sổng của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, nơi ở,... thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng cá thể cùa quần thể.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 139 SGk Sinh học 9

Hãy đánh dấu × vào ô trống trong bảng 47.1 những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 141 SGk Sinh học 9

Khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao ( ví dụ vào các tháng mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít?

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 SGK Sinh học 9

Hãy lấy hai vi dụ chứng minh các cá thể trong quần thề hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 SGK Sinh học 9

Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.

Xem lời giải

Bài 3, trang 142, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 142 SGK Sinh học 9. Mật độ các cá thề trong quần thể được điều chỉnh quanh mức căn bằng như thể nào?

Xem lời giải