Bài 18: Prôtêin

Bình chọn:
4.4 trên 173 phiếu
Protein

Lý thuyết Protein Sinh học 9

Xem chi tiết

Bốn cấu trúc của prôtêin

Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H, O, N và có thể còn có một số nguyên tố khác.

Xem chi tiết

Hai chức năng của prôtêin

Chức năng của prôtêin. Đối với riêng tế bào và cơ thể, prôtêin có nhiều chức năng quan trọng.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 54 SGK SInh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 55 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 55 SGK Sinh học 9

Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 56 SGK Sinh học 9

Tính đa dạng và tính đặc thù của protein do yếu tố nào xác định?

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 9

Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Xem lời giải

Bài 3, trang 56, SGK Sinh học lớp 9

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

Xem lời giải