Bài 15: ADN

Bình chọn:
4.4 trên 209 phiếu
ADN

Lý thuyết ADN Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Cấu tạo hóa học của phân tử ADN

Lý thuyết: Cấu tạo hóa học của phân tử ADN. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

Xem chi tiết

Cấu trúc không gian và tính chất bổ sung của phân tử ADN,

Cấu trúc không gian của ADN, tính chất bổ sung của ADN.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9

Các loại nuclêôtit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp?

Xem lời giải

Bài 1, 2, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 9. Đặc điểm cấu tạo của ADN. 2.Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 9. Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Xem lời giải

Bài 3, 4, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 9. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 47 SGK Sinh học 9. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: A-T-G-X-T-A-G-T-X

Xem lời giải

Bài 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 trang 47 SGK Sinh học 9. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải