Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bình chọn:
4.1 trên 286 phiếu
Lai một cặp tính trạng

Lý thuyết Lai một cặp tính trạng Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh.

Xem chi tiết

Thí nghiệm của Menđen

Thí nghiệm của Menđen thực hiện trên đậu Hà Lan. Ông tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9

Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 9 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận số 3 trang 9 SGK sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 SGK Sinh học 9

Xem lời giải

Bài 1,2 trang 10, Sinh 9

Giải bài 1 trang 10 SGK Sinh học 9. Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 9:

Phát biểu nội dung của định luật phân li.

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SGK Sinh 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 SGK sinh học 9:

Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen.

Xem lời giải