Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bình chọn:
4.2 trên 205 phiếu
Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Lý thuyết Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống của nhiều loài động vật: Nhịp điệu chiếu sáng ngày và đêm ánh hưởng tới hoạt động của nhiều loài động vật.

Xem chi tiết

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật

Ánh sáng có ảnh hưởng tới hình thái và hoạt động sinh lí của cây. Cây có tính hướng sáng. Những cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng ; cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng. Đó là do có hiện tượng tỉa cành tự nhiên. Cây mọc ngoài sáng thường thấp và tán rộng. Ánh sáng còn ảnh hưởng tới hình thái của lá cây.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 122 SGK Sinh học 9

Thảo luận trong nhóm và so sánh theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 123 SGK Sinh học 9

Có thí nghiệm như sau: Vào đêm trăng sáng, tìm một tổ kiến và quan sát kiến bò trên đường mòn nhờ ánh sáng mặt trăng. Đặt trên đường của kiến đi một chiếc gương nhỏ để phản chiếu ánh sáng, sau đó theo dõi đường bò của kiến. Có 3 khả năng có thể xảy ra

Xem lời giải

Bài 1 trang 124 SGK Sinh học 9

Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 9

Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

Xem lời giải

Bài 3 trang 125 SGK Sinh học 9

Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vi sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng...

Xem lời giải

Bài 4 trang 125 SGK Sinh học 9

Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thể nào?

Xem lời giải