Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bình chọn:
4.1 trên 121 phiếu
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Lý thuyết Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Sự đa dạng của các hệ sinh thái

Các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước khác biệt nhau rất nhiều về đặc tính vật lí, hoá học và sinh học.

Xem chi tiết

Bảo vệ hệ sinh thái biển

Biển là hệ sinh thái khổng lồ chiếm 3/4 diện tích bể mặt Trái Đất. Các loài động vật trong hệ sinh thái biến rất phong phú, là nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu của con người. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật biển không phải là vô tận. Hiện nay, do mức độ đánh bắt hải sản tăne quá nhanh nên nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ bị cạn kiệt.

Xem chi tiết

Bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp

Các hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và nguyên liệu cho công nghiệp.

Xem chi tiết

Bảo vệ các hệ sinh thái rừng

Rừng, đặc biệt là rừng mưa nhiệt đới. là môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Bảo vệ rừng là góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hoà khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 180 SGK Sinh học 9

Thảo luận: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào? Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 181 SGK Sinh học 9

Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp.

Xem lời giải

Bài 1, trang 183, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 183 SGK Sinh học 9. Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 183 SGK Sinh học 9

Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ?

Xem lời giải

Bài 3, trang 183, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 183 SGK Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ sinh thái biển? Biện pháp báo vệ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 183 SGK Sinh học 9

Hãy chứng minh rằng nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?

Xem lời giải